พ่อตามือปราบเฮี้ยน 22 ม.ค.65 ตอนพยาบาลจ๋า...ป๋ามาแล้ว 3/3