เรื่องความรักไม่ง่าย | ไฮไลต์ละคร ลมพัดผ่านดาว EP.7