คลิปที่เกี่ยวข้อง

Thai Supermodel Contest 2020 รอบตัดสิน 4/4

การประกวด Thai Supermodel Contest 2020 และ Smart Boy 2020 รอบตัดสิน จาก Center Point Studio คลิป 4

- ตำแหน่ง Thai Supermodel 2020 ได้แก่ กานต์ ณัฐชา ชยางคานนท์
- ตำแหน่ง Smart Boy 2020 ได้แก่ คริส อาคริส อธิญญานนท์
- ตำแหน่ง ผิวสวยใส สุขภาพดี โดยบีโอเร ได้แก่ เกรซ ชุติกาญจน์ เสียงจินดารัตน์
- ตำแหน่ง Digital’s Choice ได้แก่ กานต์ ณัฐชา ชยางคานนท์
- ตำแหน่ง Photogenic Model ได้แก่ จอย กนกอร รุ่งรักษา
- ตำแหน่ง Miss Glamour by Mont Fleur ได้แก่ นิต้า นิคิต้า กรรณเกตุ

#TSM2020
#THAISUPERMODEL2020
#THAISUPERMODELCONTEST2020
#SMARTBOY2020

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark