คลิปที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว 7HD NEWS IDEA CONTEST ปี 2

โครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEWS IDEA CONTEST ปี 2  ในหัวข้อเด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม จากผลงาน 90 ทีมที่สมัครประชันไอเดีย ผลปรากฏว่าผลงานของนักศึกษา "ทีมสูดิว" จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้ารางวัลชนะเลิศ สารคดีสั้นเรื่อง "ห่มปุ๋ย ขยะสร้างความคิด" ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark