คลิปที่เกี่ยวข้อง

Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 16 ต.ค.64 รวมวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยในโจทย์อาหารไทยแนวผสมผสาน