คลิปที่เกี่ยวข้อง

ฟังเพลงเก่า ขุนทองลืมทุ่ง,กลับมาทำไม,รักล้นดวงใจ | ใจดีสู้ฝัน

ฟังเพลงเก่าของ พรศักดิ์ ส่องแสง, สายัณห์ สัญญา, สังข์ทอง สีใส ฯลฯ พร้อมเติมกำลังใจให้กับชีวิตไปกับรายการ ใจดีสู้ฝัน

เพลงขุนทองลืมทุ่ง : พรศักดิ์ ส่องแสง
เพลงฝากใจไว้ยะลา : สายัณห์ สัญญา
เพลงหยุดความเสียใจ : สังข์ทอง สีใส
เพลงปลอบใจน้องเล็ก : พรศักดิ์ ส่องแสง
เพลงอยากกินเธอ : สายัณห์ สัญญา
เพลงกลับมาทำไม : สังข์ทอง สีใส
เพลงรอดาวกระเด็น : พรศักดิ์ ส่องแสง
เพลงรักล้นดวงใจ : สายัณห์ สัญญา
เพลงคำเตือนของน้อง : สลักจิต ดวงจันทร์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark