คลิปที่เกี่ยวข้อง

ปั้น ผูก ปลุก เสก! สวดคาถาปลุก 'หุ่นพยนต์' พร้อมกัน 9 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ปั้นความกลัว
ปลุกความขลัง หลังความตาย

หุ่นพยนต์แต่ละตัว แต่ละประเภท มีวิธีการทำที่แตกต่างกัน
ทำขึ้นเพื่อปกปักรักษา หรือทำขึ้นให้ชั่วร้าย เป็นคุณไสยมนต์ดำ

ปั้น ผูก ปลุก เสก! สวดคาถาปลุก 'หุ่นพยนต์' พร้อมกัน

9 มีนาคมนี้
ในโรงภาพยนตร์

 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark