Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 16 ก.ย.66 ปลากราย, กุ้งมังกรเลน, เนื้อวากิวริบอาย A5

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 16 ก.ย.66 ปลากราย, กุ้งมังกรเลน, เนื้อวากิวริบอาย A5รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566
วัตถุดิบหลัก : ปลากราย, กุ้งมังกรเลน, เนื้อวากิวริบอาย A5
วัตถุดิบรอบ ONE ON ONE : มะเขือยาว

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark