คลิปที่เกี่ยวข้อง

SS.2 EP.1 บุรินทร์เจอนี่ | ลอนดอน เอาจริง ตั้งเป้าเมืองแห่งความยั่งยืน

ฟังรายการ "บุรินทร์เจอนี่" ในรูปแบบ Podcast


บุรินทร์เจอนี่จะพาไปดูเรื่องความยั่งยืนของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ว่าเขามีอะไรที่เป็นต้นแบบของความยั่งยืนบ้าง

ผู้ที่ปกครองกรุงลอนดอนขณะนี้ก็คือองค์กรบริหารแห่งเมืองลอนดอน (City of London Corporation) เขาได้มีการออกนโยบายมาเป็น 6 ข้อหลักๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเมืองลอนดอนแห่งนี้ให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

นโยบายแรกก็คือ “Business and sustainable” หมายความว่า ทุกๆ องค์กรธุรกิจ ต้องคำนึงถึงความยั่งยืน รวมถึงแผนในการเตรียมพร้อมสำหรับดูแลโลกใบนี้ และการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน อีกด้วย

อีกหนึ่งนโยบายที่เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นเอง (Flooding) ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่บ้าง แต่เมื่อเจอสถานการณ์น้ำท่วม ก็ยังสามารถแก้ปัญหาได้ภายในเวลาไม่กี่นาที และเรื่องนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกรุงลอนดอนมุ่งเน้นเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองในอนาคต

และอีกหนึ่งนโยบายก็คือเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรม (Sustainable Design) หรือการออกแบบโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นจากนี้ จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนด้วย ไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่อง อาคารต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ลานกว้างด้วย

นอกจากนี้การใช้พลังงาน ต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย สามารถควบคุมมลพิษที่ปล่อยออกไปในอากาศได้อีกด้วย (Low Emissions)

นอกจาการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน นโยบายในการจัดซื้อจัดจ้าง (Sustainable Procurement) ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากว่าการจัดซื้อจัดจ้างในยุคนี้ต้องมีการเอื้ออำนวยในเรื่องของธุรกิจ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม การรักษ์โลกต่างๆ ก็ต้องมีการสนับสนุนให้ได้ใช้อย่างจริงจังด้วย

พูดถึงเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในกรุงลอนดอน ที่นี่มีนโยบายมาตั้งแต่ปี 1952 เกิดปัญหาฝุ่นควันพิษ เป็นหมอกหนาจากมลภาวะจากมลพิษทางอากาศ เขาจึงต้องมีการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ (Air Quality) จนต้องมีการสนับสนุนให้มีการทำระบบขนส่งมวลชน ที่เป็นขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น

BEECH STREET คือย่านเขตธุรกิจของกรุงลอนดอน และเป็นพื้นที่ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะพอสมควรในแต่ละปี เพราะมีรถเข้าออกปริมาณมาก จนทำให้วันที่ 16 ธันวาคม 2019 กรุงลอนดอนได้มีนโยบายประกาศว่า BEECH STREET จะต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2020 (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการอนุมัติของการขนส่งแห่งกรุงลอนดอน) ถือเป็นถนนแห่งแรกของกรุงลอนดอนที่จะปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และจะขยายออกไปในเขต One Square Mile

นี่คือตัวอย่างจากกรุงลอนดอนเมืองเพียงเดียว ซึ่งมีนโยบายด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย และพยายามที่จะพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืน และถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะสะท้อนไปถึงหน่วยงานภาครัฐ หรือ เมืองในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยเองก็สามารถที่จะนำเอาโมเดลแบบนี้ไปใช้ต่อได้

คลิกดูรายการ บุรินทร์เจอนี่ ทุกตอน
คลิกที่นี่ >> https://www.bugaboo.tv/burinjourney
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bugaboo.TV ได้แล้ววันนี้
ทั้งระบบ iOS และ Android คลิก : http://onelink.to/pqz3mn

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark