คลิปที่เกี่ยวข้อง

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย


ธนาคารกรุงไทยหวังว่าประชาชนทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการรักษาชุมชน
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนไปกับโครงการ Koh Tao, Better Together

ทุกคนสามารถร่วมบริจาคได้โดย
สแกน QR Code กรุงไทยเติมบุญ ได้ที่ Link http://krungthai.com/link/kohtao
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า เลขที่ 034-1-81121-1
บริจาคผ่านเว็บไซต์ www.biodiversityfinance.net/crowdfunding/koh-tao-better-together


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark