Bugaboo.tv

The River Odyssey of Life

เลือกรายการ

สารคดี สายน้ำ…กำเนิดชีวิต The River-Odyssey of Life ตอน 2

สารคดี สายน้ำ…กำเนิดชีวิต The River-Odyssey of Life ตอน 2

สารคดี สายน้ำ…กำเนิดชีวิต The River-Odyssey of Life ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ตอน 2

ทุกชีวิตกำเนิดจากสายน้ำ ผู้ที่ครองแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่านี้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด นี่คือแห...