Bugaboo.tv

The Physics of Light

เลือกรายการ

สารคดี The Physics of Light ทฤษฎีแห่งแสง ตอน 6

สารคดี The Physics of Light ทฤษฎีแห่งแสง ตอน 6

สุดยอดสารคดีเปิดโลกกว้าง The Physics of Light ทฤษฎีแห่งแสง ออกอากาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ตอน 6

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแหล่งกำเนิดแสงกับสิ่งรอบตัว ค้นหาคำตอบด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ...