สุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ Happiness in Architecture ความสุขแบบ(ฉบับ)สถาปัตย์

ดูย้อนหลังสารคดี ความสุขแบบ(ฉบับ)สถาปัตย์ HAPPINESS IN ARCHITECTURE

การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เกิดจากความสุข ความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะกลายเป็นคุณค่าทางจิตใจ ในสุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ "Happiness in Architecture ความสุขแบบ(ฉบับ)สถาปัตย์" แล้วทุกคนจะรู้ว่าสถาปัตย์เป็นมรดกแห่งความทรงจำไม่รู้ลืม

Tags:  Happiness in Architecture ความสุขแบบฉบับสถาปัตย์ สารคดี