คลิปที่เกี่ยวข้อง

ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

ไหว้พระ 9 วัด

วันหยุดสุดสัปดาห์ ใครที่กำลังหาแพลนเที่ยว ไม่รู้จะไปที่ไหน วันนี้ BUGABOO TRAVEL พาไป ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566 กันค่ะ อยากบอกว่าประเทศไทยสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลย


>>รวม 8 ศาลเจ้า วัดจีน ไหว้เทพเจ้า ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์

>>5 วัดแก้ชง ปีชง 2566 ชงตรง ชงร่วม พร้อมวิธีแก้ชง สะเดาะเคราะห์ เสริมมงคลตลอดปี

>>6 สถานที่ขอพรปัง ๆ ในกรุงเทพ สายมูห้ามพลาด!

>>6 วัดดังในเชียงใหม่ ขอพร สักการะ เพิ่มพลังความปัง


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย ที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฎิมากร (พระแก้วมรกต) และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญทางศาสนา ผู้คนนิยมขอพรเรื่องเงินทอง โชคลาภ การทำมาค้าขาย กิจการรุ่งเรืองขึ้น

ประวัติโดยคร่าวของวัดพระแก้ว
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ถือเป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา และเป็นวัดที่ตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตที่ทรงได้จากกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้อัญเชิญ พระแก้วมรกต มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชทานนามว่า พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ค่าเข้าชม : ชาวไทย ไม่เสียค่าเข้าชม / ชาวต่างชาติ 500 บาท
การเดินทาง : ลงสถานี BTS สะพานตากสิน และต่อเรือด่วนเจ้าพระยา มาลงที่ท่าเรือท่าช้าง (N9)

ที่อยู่ : ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ช่วงเวลาเปิด - ปิด : 08.30 - 15.30 น.
พิกัด : GOOGLE MAP


2. วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม และเป็นที่ประดิษฐานพระนอน ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรัก โดยเฉพาะผู้ที่อายุย่างเข้าเลขสามจะมีโอกาสสมหวัง

ประวัติโดยคร่าวของวัดโพธิ์
เดิมชื่อวัดโพธาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการบูรณะใหม่ และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1

และเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ทั้งหมด และนำตำราวิชาการด้านต่าง ๆ มาจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ถือว่าวัดโพธิ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

รัชกาล 4 ทรงปฏิสังขรณ์พระรัศมีพระพุทธไสยาสน์ และทรงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมทั้งทรงสถาปนาพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 4 ขึ้นมา

วัดโพธิ์ แบ่งบริเวณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เขตพุทธวาส และเขตสังฆาวาส โดยมีถนนเชตุพนคั่นกลางวัด

ค่าเข้าชม : ชาวไทย ไม่เสียค่าเข้าชม / ชาวต่างชาติ 200 บาท
การเดินทาง : ลงสถานี MRT สนามไชย และเดินต่อมาประมาณ 450 เมตร หรือจะนั่งเรือมาลงที่ท่าเตียน (N8)

ที่อยู่ : 2 ถนน สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ช่วงเวลาเปิด - ปิด : 08.00 - 18.00 น.
พิกัด : GOOGLE MAP


3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว และมีทั้งศิลปะ สถาปัตยกรรมที่งดงาม ผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรให้ชีวิตรุ่งโรจน์ รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน โชคลาภ อำนาจ และวาสนา

ประวัติโดยคร่าวของวัดแจ้ง
เดิมชื่อว่าวัดแจ้ง เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี และได้สร้างพระราชวังใหม่มีการขยายเขตพระราชฐาน เป็นเหตุให้วัดแจ้งตั้งอยู่กลางพระราชวัง โดยไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ถือได้ว่าวัดแจ้งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบางที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์

ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณราชธาราม ถึงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้บูรณะเพิ่มเติม แล้วทรงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณราชวราราม

ค่าเข้าชม : ชาวไทย ไม่เสียค่าเข้าชม / ชาวต่างชาติ 100 บาท
การเดินทาง : ลงสถานี BTS สะพานตากสิน จากนั้นนั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่าเรือท่าเตียน (N8) และนั่งเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าเรือวัดอรุณ

ที่อยู่ : 158 ถนน วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ช่วงเวลาเปิด - ปิด : 08.00 - 18.00 น.
พิกัด : GOOGLE MAP


4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผู้คนนิยมมากราบไหว้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างมากในประเทศไทยและเชื่อกันว่าหากตีระฆัง จะทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เหมือนเสียงระฆัง

ประวัติโดยคร่าวของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวันโบราณสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คู่กับวัดบางหว้าน้อย หรือ วัดอมรินทราราม หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นครองราชสมบัติ พร้อมกับตั้งพระนครหลวงขึ้นใหม่ ที่กรุงธนบุรี ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบางหว้าใหญ่ พร้อมทั้งยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และขุดพบระฆังลูกหนึ่งที่มีเสียงไพเราะ จากนั้นจึงสร้างหอระฆังขึ้น พร้อมระฆังอีก 5 ลูก และได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4 - 5 เป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และเป็นผู้ค้นพบ พระคาถาชินบัญชร เป็นคาถาที่มีอายุยาวนานนับร้อยปี

การเดินทาง : ลงสถานี BTS สะพานตากสิน และต่อเรือด่วนเจ้าพระยา มาลงที่ท่าเรือท่าช้าง (N9) จากนั้นนั่ข้ามฟากไปที่ท่าเรือวังหลัง

ที่อยู่ : 250 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัด : GOOGLE MAP


5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง เป็นพระอารามหลวงขั้นโทชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง ผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรท้าวโลกบาล 4 ทิศ เป็นการเสริมสิริมงคลชีวิต โดยเชื่อว่าท่านคือ ผู้กำหนดชะตาชีวิตมนุษย์

ประวัติโดยคร่าวของวัดภูเขาทอง
เดิมชื่อ วัดสระแก เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยขุดคลองรอบเมือง และพระราชทานนามว่า วัดสระเกศ แปลว่าชำระหรือทำความสะอาดพระเกศา เนื่องจากวัดนี้เคยเป็นที่ประทับทำพิธีพระกระยาสนาน

เจดีย์ภูเขาทอง เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงนำแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า สุวรรณบรรพต มีความสูง 77 เมตร บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ได้รับจากประเทศอินเดีย

ค่าเข้าชม : ชาวไทย ไม่เสียค่าเข้าชม / ชาวต่างชาติ 50 บาท
การเดินทาง : ลงสถานี MRT สามยอด จากนั้นนั่ง Taxi ไปประมาณ 1.2 กม.

ที่อยู่ : 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ช่วงเวลาเปิด - ปิด : 07.00 - 19.00 น.
พิกัด : GOOGLE MAP


6. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวิหาร ที่มีสถาปัตยกรรมไทยผสมจีนที่สวยงดงาม และเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้คนนิยมมากราบไหว้พระพุทธชินสีห์ ช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดี แคล้วคลาดจากบ่วงมาร

ประวัติโดยคร่าววัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เดิมวัดนี้ชื่อ วัดใหม่ อยู่ในเขตฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2367 - 2375 และเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขณะทรงผนวชตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

การเดินทาง : นั่งเรือมาลงที่ท่าพระอาทิตย์ (N13) จากนั้นนั่ง Taxi ต่อมาประมาณ 800 เมตร

ที่อยู่ : 248 ถนน พระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พิกัด : GOOGLE MAP https://goo.gl/maps/iEQ7z8yKJXBf5KjHA


7. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร มีสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่มีความวิจิตรงดงามและเป็นระเบียบ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุด ผู้คนนิยมมากราบไหว้พระพุทธชินราชจำลอง ขอพรเรื่องหน้าที่การงานให้ราบรื่น ประสบความสำเร็จ

ประวัติโดยคร่าวของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง เป็นวัดโบราณ ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตร หมายถึง วัดของเจ้านาย 5 องค์ และหลังจากนั้นรัชกาลที่ 5 ทรงขยายพระนคร และทรงทำผาติกรรมขึ้นเป็นวัดใหม่ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เป็นประธานในการก่อสร้างวัดใหม่ทั้งหมด และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5

การเดินทาง : ลงสถานี BTS พญาไท และนั่ง Taxi ต่อมาประมาณ 2.5 กม.

ที่อยู่ : วัดเบญจมบพิตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
พิกัด : GOOGLE MAP


8. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อทองคำ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการเงินที่มั่นคง

ประวัติโดยคร่าววัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
เดิมชื่อว่า วัดสามจีน ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เล่ากันว่าชาวจีนสามคน เป็นมิตรที่สนิทสนมกันมาก ร่วมใจกันสร้างเพื่อถวายเป็นวิทยาทาน ต่อมาได้นามว่า วัดไตรมิตรวิทยาราม

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ พระมหามณฑป ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อทองคำ ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยอดีต

ค่าเข้าชม : ชาวไทย ไม่เสียค่าเข้าชม / ชาวต่างชาติ 40 บาท
การเดินทาง : ลงสถานี MRT หัวลำโพง และเดินต่อมาประมาณ 300 เมตร

ที่อยู่ : 661 ถ. เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
ช่วงเวลาเปิด - ปิด : 08.00 - 17.00 น.
พิกัด : GOOGLE MAP


9. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566

 
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) และด้านหลังยังมีท้าวเวสสุวรรณให้มาสักการะ เชื่อกันว่าขอพรในเรื่องการเงิน ร่ำรวยเงินทอง กิจการเจริญรุ่งเรือง

ประวัติโดยคร่าวของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย และพระราชทานนามว่า วัดมหาสุทธาวาส แต่พระวิหารในวัดนี้ยังสร้างไม่เสร็จ รัชกาลที่ 1 ได้สวรรคตเสียก่อน

ต่อมารัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงดำเนินงานต่อ และพระราชทานนามว่า วัดสุทัศน์เทพวราราม และ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ 3

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) พระประธานของวัดที่ได้ชะลอมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย และบานประตูพระวิหาร ซึ่งเป็นศิลปกรรมชั้นเยี่ยมทางด้านการแกะสลักในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่รัชกาลที่ 2 ได้แสดงฝีพระหัตถ์ไว้เป็นอนุสรณ์โดยทรงสร้างบานประตูกลางจำหลักด้วยฝีพระหัตถ์ร่วมกับกรมหมื่นจิตรภักดี ปัจจุบันบานประตูนี้ ได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร-เสาชิงช้า

การเดินทาง : ลงสถานี MRT สามยอด และเดินต่อมาประมาณ 500 เมตร

ที่อยู่ : 146 ถ. บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
พิกัด : GOOGLE MAP

BUGABOO TRAVEL

ไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมไทย 2566
 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark