7 สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ 30 พ.ย.62 ณ บิ๊กซี เชียงราย (สาขาในเมือง) จ.เชียงราย