ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ยินดีด้วยกับ 13 สาขาอาชีพ ไฟเขียว! เพิ่มอัตราค่าจ้าง มาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มช่าง


เพจ ไทยคู่ฟ้า รายงาน ครม.เคาะแล้ว กับการกำหนดเพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มแรงงาน 13 สาขาอาชีพ ที่ผ่านความเห็นชอบจากครม. แล้ว 3 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย

1. กลุ่มช่างอุตสาหการ ได้แก่ 
• ช่างกลึง อัตราค่าจ้าง 460 - 630 บาท/วัน
• ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC อัตราค่าจ้าง 470 - 675 บาท/วัน 
• ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut อัตราค่าจ้าง 480 บาท/วัน
• ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อัตราค่าจ้าง 465 - 630 บาท/วัน   

2. กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้แก่
• ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน  
• ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
  อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน  
• ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC)
  อัตราค่าจ้าง 450 - 540 บาท/วัน
• ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม
  และการแสดงสินค้า (MICE) อัตราค่าจ้าง 440 บาท/วัน 
• ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อัตราค่าจ้าง 450 บาท/วัน  

3. กลุ่มช่างเครื่องกล ได้แก่
• พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน
• พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์
  อัตราค่าจ้าง 430 บาท/วัน
• ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน 
• ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อัตราค่าจ้าง 415 บาท/วัน 

ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้ เพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับ ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงาน

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/ministry_details/39110

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark