ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : เด็กแห่ผ้า

สะเก็ดข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2564 - ไปดูกิจกรรมของหนู ๆ เนื่องในวันมาฆบูชา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ใกล้วันมาฆบูชาแล้ว คุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจาก พาหนู ๆ มาเรียนรู้ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นกับการ "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" ให้หนู ๆ ช่วยกันถือผ้าไปห่มองค์เจดีย์ คุณครูเตรียมงานสอนเด็ก ๆ มาอย่างดี ทำกิจกรรมกันเรียบร้อย ทีนี้พอจะกลับกลับศูนย์เด็กเล็ก ก็รีบสวมรองเท้า ทีนี้คุณครูถามของใครคู่นี้ โอโซนนี่เองลูกสวมผิด ต้องรีบไปเปลี่ยนคืน

ดีแค่สวมผิด แค่ต้องเปลี่ยน ไมใช่เหลืออยู่ข้างเดียวเป็นเรื่อง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark