ข่าวในหมวด ฝนฟ้าอากาศ

ฝนฟ้าอากาศ 25 ก.พ.64

พื้นที่ตอนบนของไทย ตอนเช้ามีอากาศหนาวเย็น แต่กลางวันจะมีอากาศร้อน สูงสุด 38 องศาเซลเซียส ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ช่วงนี้มีความกดอากาศต่ำจากความร้อน ปกคลุมตอนบนของไทย ก็เลยทำให้แต่ละพื้นที่ มีอากาศร้อนตอนกลางวัน แต่ก็มีลมตะวันตกในระดับบน พัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัย เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ และ อีสานตอนบน ทำให้อากาศเย็นลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงสิ้นเดือน ต้องระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บริเวณตอนบนของไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศหนาวเย็นตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน สูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน สูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส และมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส อ่าวไทย คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส ส่วนกลางวันอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark