ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ไม่ใช่งานจริง

สะเก็ดข่าว 1 มีนาคม 2564 - งานนี้เกิดขึ้นในวัด ไปที่จังหวัดมหาสารคาม

ไปที่วัดสระแคน อำเภอวาปีปทุม ในงานทำบุญคล้ายวันมรณะภาพของ พระครูวรพจน์พิศาล ท่านไม่ได้มรณะภาพจริง ๆ แต่เพื่อระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะ เพื่อให้ทุกคนหมั่นทำความดี และงานนี้หลวงท่านจัดให้เหมือนงานศพทั่วไปทุกประการ

สาธุชนจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สาธุ 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark