ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

มาแล้ว สรุป 9 รายการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 ได้รับตามวันนี้


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีนาคม 2564 จะได้รับเงินทั้งหมด 9 รายการ แบ่งเป็นวงเงินที่ได้รับประจำเดือน 5 รายการ และเงินเยียวยาเราชนะอีก 4 รายการ ดังนี้

เงินเยียวยาเราชนะ

-กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  จะรับเงินเราชนะเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน)
-กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะรับเงินเราชนะเพิ่มอีก 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2564 เตรียมรับ 9 รายการ ได้สิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

ปฏิทินการโอนเงิน

วันที่ 5  มี.ค.64   รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
วันที่ 12 มี.ค.64  รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
วันที่ 19 มี.ค.64  รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
วันที่ 26 มี.ค.64  รับ 675-700 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

โดยเงินเราชนะไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดในเดือนต่อเดือน สามารถสะสมวงเงิน และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64

ส่วนวงเงินที่ได้รับประจำเดือน ยังได้รับต่อเนื่อง โดยในเดือนมีนาคม 2564 ได้สิทธิ 5 รายการ  ดังนี้

1.ซื้อสินค้า 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)
2.ค่าเดินรถสาธารณะ 500 บาท
3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท  (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)
4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่าน
5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท  (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานประปาในพื้นทที่บ้านของท่าน

BUGABOONEWS 
ขอบคุณขอมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark