ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เช็ก ! วันหยุดเดือนมีนาคม 2564 วันหยุดประจำภาคครั้งแรก หยุดติดกัน 3 วัน ชาวเหนือเฮ

 


หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2564 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4 วัน และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค จำนวน 4 วัน

ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะปี 2564

ในเดือนมีนาคม 2564 นี้ มีวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ได้แก่ ประเพณีไหว้พระธาตุ วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยนอกจากเป็นวันหยุดประจำภาคครั้งแรกของไทยยังเป็นวันหยุดยาว เพราะวันที่ 26 มี.ค.ตรงกับวันศุกร์ ซึ่งเชื่อมกับวันเสาร์ อาทิตย์ พอดี ทำให้เป็นวันหยุดยาวเดือนมีนาคมในช่วงปลายเดือนสำหรับชาวเหนือ

ด้านประเพณีไหว้ธาตุ ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม คือ ประเพณีที่สำคัญทางภาคเหนือ ประชาชนนิยมพากันไปสู่บุญสถานที่สำคัญๆ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ จะพากันไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงรายจะไป พระธาตุจอมกิติและพระธาตุดอยตุง

นอกจากประเพณีการไปไหว้พระธาตุที่สำคัญๆ แล้วคนโบราณของภาคเหนือสร้างค่านิยมให้บังเกิดกับประชาชนด้วยการให้ประชาชน สักการบูชา "ชุธาตุ" คือถือเอาพระธาตุเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้ ก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพรพุทธเจ้าที่ได้ฐาปนาไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง

ข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมระบุอีกว่า ตามประเพณีชาวเหนือ ถือวันว่า คนใดเกิดปีใดจะต้องไปสักการบูชาพระธาตุที่นั้นจึงเป็นศิริมงคลแก่ตนให้มีอายุยืนให้บุญอนิสงส์มีดังนี้

1. คนเกิดปีไจ้ คือปีชวด พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2. คนเกิดปีเป้า คือปีฉลู พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
3. คนเกิดปียี่ คือปีขาล พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
4. คนเกิดปีเหม้า คือปีเถาะ พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 5. คนเกิดปีสี คือปีมะโรง พระธาตุประจำปีเกิดคือ เจดีย์พระสิงห์ วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. คนเกิดปีไส้ คือปีมะเส็ง พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธยาประเทศอินเดีย ชาวบ้านเดินทางไปไม่ถึง ให้ไหว้ต้นโพธิ์แทน
7. คนเกิดปีสะง้า คือปีมะเมีย พระธาตุประจำปีเกิด พระธาตุย่างกุ้ง หรือชะเวดากองประเทศพม่า
8. คนเกิดปีเม็ด คือปีมะเมีย พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
9. คนเกิดปีสัน คือปีวอก พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
10. คนเกิดปีเล้า คือปีระกา พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
11. คนเกิดปีเส็ด คือปีจอ พระธาตุประจำปีเกิดคือ พระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถ้าจะไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ให้ปล่อยคมและสักการะด้วยดอกไม้ ธูปเทียน
12. คนเกิดปีหมู คือปีกุล พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย หากผู้ใดเกิดปีไหนแล้วควรไปนมัสการพระธาตุนั้นๆได้อานิสงส์มาก

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ เว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรมดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark