ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สมุทรสาครคลายล็อก โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมเปิด

เจาะประเด็นข่าว 7HD - หลังจังหวัดสมุทรสาครคลายล็อกให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดการเรียนการสอนได้ ยกเว้นในเขตพื้นที่ตำบลท่าทราย และตำบลนาดี อำเภอเมือง แต่ก็ยังพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมเปิด

จังหวัดสมุทรสาคร ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 49 ให้สถานประกอบการ 6 ชนิด เปิดดำเนินการ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ประกอบด้วย สนามกีฬาของรัฐ หรือสถานที่ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การฝึกซ้อม โดยห้ามจัดการแข่งขัน สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น แผงลอย โดยจำหน่ายได้ไม่เกิน 23.00 น. แต่หลัง 23.00 น. ต้องนำกลับไปรับประทานที่บ้าน โดยห้ามดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตีมอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกัน ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ ขณะที่สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เปิดได้ แต่ห้ามจัดการแข่งขัน ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงบ่อตกปลาก็สามารถเปิดได้

ช่วงเช้าที่ผ่านมา (3 มี.ค.) ทีมข่าวไปตรวจสอบบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลมหาชัย พบว่า โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษายังไม่เปิดการเรียนการสอน แต่ได้เตรียมความพร้อมด้านการคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ เส้นทางเข้าออก

จากการสอบถามอาจารย์ ทราบว่าจะเปิดในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งไปยังผู้ปกครองให้รับทราบ ส่วนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังไม่เปิดการเรียนการสอนเช่นกัน ซึ่งอาจารย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด บอกว่า จะไม่มีการเปิดการเรียนการสอนในเทอมนี้ เนื่องจากนักเรียนได้ลงทะเบียนสอบออนไลน์กันทุกคนแล้ว รวมทั้งเหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวก็จะถึงวันสอบ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้ามารวมกลุ่มกัน

ขณะที่บ่อตกปลาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ยังคงปิดให้บริการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่ทราบข้อมูลของทางจังหวัด โดยบางส่วนจะเปิดภายในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ และจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark