ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

มีผลวันนี้ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบฯ อายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามขึ้นรางวัลสลากฯ

ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเก่า กำหนดเงื่อนไขผู้ขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ คือห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดต่อขึ้นรางวัลสลากฯ ทุกประเภท ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และหรือสลากฯ อื่นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย

โดยห้ามบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ติดต่อขอรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและหรือสลากอื่น ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่าย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศราชกิจจาฯ กรณีการขายสลากฯ ซึ่งระบุว่าผู้ใดที่ขายสลากฯ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark