ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เริ่มแล้ว กลุ่มเปราะบางตรวจสอบสิทธิ เราชนะ วันนี้ (4 มี.ค.) รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

ข่าวภาคค่ำ - วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป (4 มี.ค.) กลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ เราชนะ สามารถตรวจสอบสิทธิว่าผ่านคุณสมบัติหรือไม่ เบื้องต้นมีผู้ผ่านสิทธิแล้ว 500,000 คน

กระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ เราชนะ หลังจากกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯไป เมื่อวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรก มีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติได้รับสิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาทแล้ว รวม 500,000 คน โดยสามารถทยอยเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้ ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ด้วยการเข้าไปเลือกที่เมนูตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ และกรอกข้อมูลเช็กสิทธิเราชนะ ทั้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย, วันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิกตรวจสอบสถานะ หากได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้ "รับสิทธิเราชนะ" โดยจะปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด หากไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า "ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ" พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี โดยกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับเงินโอนในวันที่ 5 มีนาคม รวม 4,000 บาท จากนั้นจะได้รับเงินโอนทุก ๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ จนกว่าจะครบ 7,000 บาท เมื่อได้รับเงินโอนแล้วสามารถใช้จ่ายได้ทันที ซึ่งวันดังกล่าว ยังเป็นวันลงทะเบียนเราชนะวันสุดท้ายด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark