ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : เล่นได้นะ

สะเก็ดข่าว 4 มีนาคม 2564 - กระแสการเล่นสเกตบอร์ดที่กำลังนิยม แต่ถ้ายังเล่นไม่เป็นจะทำอย่าร ไปที่จังหวัดอ่างทอง

ช่วงนี้เซิร์ฟสเกตกำลังได้รับความนิยมมาก ลานอเนกประสงค์ก็จะแบ่งโซนเพื่อให้เด็ก และเยาวชนที่สนใจได้มีพื้นที่เล่น ส่วนลีลาความคล่องแคล่วก็ต้องแล้วแต่ทักษะ แต่ถ้าสนใจแต่ยังเล่นไม่เป็นล่ะ เล่นได้แต่ยืนไม่ได้ ก็เลยเล่นด้วยท่านอนบนสเกตบอร์ด และไถลไปกับพื้นอย่างคล่องแคล่ว เรียกได้ว่านอนอย่างเดียว ไม่ยืน

เป็นเด็กนอนไปก่อน ไว้เก่งกว่านี้ยืนด้วยนะน้อง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark