ข่าวในหมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

ททท. สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ ประจำปี2564

ททท. สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ ประจำปี 2564”


 
          ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงาน  “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 2564” ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2564 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


 
          นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า “เทศกาลดอกลำดวนบาน” เป็นประเพณีของชนสี่เผ่าไทศรีสะเกษ อันได้แก่ เขมร ลาว ส่วยและชาวเยอ (ชนเผ่าพื้นเมือง "เขมร-ป่าดง”) ผ่านรูปแบบการจำลองหมู่บ้านวิถีชีวิตชนสี่เผ่าโบราณอย่างใกล้ชิดและเสมือนจริง โดยไฮไลท์ภาคกลางคืนเป็นการแสดง “จินตลีลา ประกอบการแสดง แสง สี เสียง เรื่องอารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ตอนสืบราชมรรค ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7” ที่ยิ่งใหญ่อลังการในระบบ 3 มิติ การแสดงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ


 
         โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอารยธรรมและประวัติความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกษ ย้อนตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ อันเป็นตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยการแสดงจากนักแสดงกิตติมศักดิ์จากภาคราชการและภาคเอกชนที่มาร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่ากับตำนานการสร้างบ้านแปงเมืองศรีสะเกษดินแดนแห่งดอกลำดวนซึ่งจะสร้างความประทับใจมิรู้ลืม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ตามแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2564 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ตามโครงการเที่ยวอีสานวันธรรมดา@สุรินทร์- ศรีสะเกษ, โครงการMore coolอีสาน@สุรินทร์- ศรีสะเกษ และโครงการคิดถึง...เมืองรอง@สุรินทร์-ศรีสะเกษ


        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) เช่นการจำลองบ้านการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า การแสดงนิทรรศการภาพวาดศิลปะ การสาธิตการวาดภาพของศิลปินในท้องถิ่นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอต่างๆ การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง พิเศษพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพาแลงอาหารทั้งเมืองให้นักท่องเที่ยวจองล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 089-7223371  พร้อมเลือกลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองศรีสะเกษของชนเผ่า ลาว เขมร ส่วย เยอ และชมการแสดงแสง สี เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร”


 
         นอกจากนี้... นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆ ได้ อาทิ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม, วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ อ.เมืองศรีสะเกษ, อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์, วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย และสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ วิถีชุมชนช้างสุรินทร์ Elephant World อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ชุมชนผ้าไหมจันทร์โสมา อ.เมือง จ.สุรินทร์


กำหนดการ
งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2564
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

……………………………………………………………………………………………………………………….
กิจกรรมภาคกลางวัน 
วันที่ 17-21 มีนาคม 2564

   - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
   - กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ)
     ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เช่น การจำลองบ้าน
     การแสดงวิถีชีวิต การแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีของชนสี่เผ่า
   - การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะ การแสดงภาพวาด 
     และสาธิตการวาดภาพ
   - การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง
   - การจัดกิจกรรมชองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
   - การประกวดดนตรีโฟล์คซอง
กิจกรรมภาคกลางคืน
วันที่ 19-21 มีนาคม 2564

   - การแสดง แสง เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร”
     ซึ่งเป็นการแสดงเล่าเรื่องตำนานการสร้างเมืองในอดีตที่ภาคภูมิใจ
     ของชาวศรีสะเกษ รวม 3 คืน เริ่มการแสดงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
..........................................................................................................................................................
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  โทร. 0 4451 4447-8     
• E-mail : tatsurin@tat.or.th www.tourismthailand.org/surin โทร 1672
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045 814 676

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark