ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ททท.ร่วมกับ 3 กระทรวง เปิดโครงการ ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เช้านี้ที่หมอชิต - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ ศรัทธานำทาง เส้นทางท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

การเปิดตัวโครงการ WAT : Worship Activities Tradition "ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว" มี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว

โดยโครงการนี้จะสร้างสรรค์และนําเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นําไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและเพิ่มวันพักค้าง ซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนและท้องถิ่น

ซึ่งจะนำร่องเสนอเส้นทางแห่งศรัทธา 15 เส้นทางทั่วประเทศ คือ จังหวัดพิจิตร แพร่ น่าน เชียงราย ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม ระยอง ปราจีนบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี และสงขลา

โดย ททท. ยังได้นําเสนอผลงานในรูปแบบ Content Marketing และเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน

โดยคํานึงถึงการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวสีขาวด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark