ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่

เช้านี้ที่หมอชิต -  ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD วันนี้ กับเรื่องราวของพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ชาวเชียงใหม่จะร่วมกันทำพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่แรม 3 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งจะเรียกว่าวันเข้าอินทขิล และมีไปจนถึงขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เรียกว่า วันออกอินทขิล

มีความเชื่อกันว่า เสาอินทขิล นั้น เป็นเสาหลักที่ทำให้ชาวเชียงใหม่มีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข ในพิธีได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ออกมาให้ประชาชนได้แห่สักการะ สรงน้ำ และใส่ขันดอก เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

อีกทั้งพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นพระพุทธคู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับเสาอินทขินมานานกว่า 600 ปี โดยพิธีสมโภชเสาหลักเมืองเชียงใหม่ หรือ ประเพณีบูชาเสาอินทขิลนั้น จะจัดขึ้น ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประดิษฐานในปัจจุบันนั่นเอง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark