ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ครม.ขยายเวลาผู้ประกันตนที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ยื่นสมัคร ม.39 ถึง มิ.ย.นี้ครม. เห็นชอบขยายเวลาผู้ประกันตน ม.33 สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ยื่นสมัครเป็น ม.39 ได้ถึง 30 มิ.ย.นี้

วานนี้ (7 เม.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1.กำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากประสงค์อยู่ในระบบประสังคมต่อไป ให้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ร่างกฎกกระทรวงฉบับดังกล่าว จะทำให้สามารถรักษาสถานภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ประกันสังคมได้ประมาณ 207,700 คน  ทำให้มีหลักประกันด้านสุขภาพผ่านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล
ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark