ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ก.วัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กระทรวงวัฒนธรรม โชว์รูปแบบการจัดงานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นแบบอย่างในการจัดงานสงกรานต์ป้องกันโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

โดยกระทรวงวัฒนธรรม ปรับรูปแบบจัดงาน "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นการขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามของเทศกาลสงกรานต์ โดยตัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุออกไป

ปีนี้ กิจกรรมสงกรานต์ New Normal จัดงานในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นการป้องกันโควิด-19 ควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีไทย โดยมีศิลปินแห่งชาติเข้าร่วมงานอาทิ นางผ่องศรี วรนุช, นางรัจนา พวงประยงค์, นางสุดา ชื่นบาน, นายประยงค์ ชื่นเย็น, นายสำเริง แดงแนวน้อย และ นายปี๊บ คงลายทอง

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark