ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สธ.ให้เฝ้าระวังสูงสุดในเทศกาลสงกรานต์

ข่าวภาคค่ำ - สงกรานต์ปีนี้ เดินทางกลับบ้าน กลับภูมิลำเนา ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ และครอบครัวได้ แต่กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ระวังตัวเองขั้นสูงสุด เพราะอาจรับเชื้อโดยไม่รู้ตัวจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ

ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม คชินทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ประชาชนระวังตัวเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา ให้คิดว่าทุกคนมีความเสี่ยงติดเชื้อ และระวังตัวเองไม่นำเชื้อไปติดคนอื่น เมื่อเดินทางข้ามจังหวัดอาจทำให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวเกิดการติดเชื้อได้ หากเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานต์ ขอให้อยู่ในครอบครัว ไม่ควรไปสุงสิงกับครอบครัวอื่น และไม่ไปสถานที่เสี่ยง และถ้าออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร

แม้จะรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว หากไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ก็มีโอกาสติดเชื้อได้ แต่อาการจะน้อย หรือป่วยไม่รุนแรง จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัว

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัท ขนส่ง หรือ บขส. เปิดให้ผู้โดยสาร ที่จะงดการเดินทางในระหว่างวันที่ 8-18 เมษายนนี้ คืนตั๋วโดยสาร บขส. ได้ล่วงหน้าเต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม หรือจะไปเลื่อนการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. มีผู้โดยสารทยอยติดต่อคืนตั๋วเดินทางที่จองล่วงหน้าไว้ เพื่อขอรับเงินคืนแล้ว รวม 4,848 คน รฟท. เปิดให้คืนตั๋วเดินทางได้ ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยจะได้รับเงินคืนเต็มราคา และหากเป็นจังหวัดที่ประกาศพื้นที่สีส้มควบคุม อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark