ข่าวในหมวด เช้านี้ที่หมอชิต

Green Report : พลิกฟื้น คลองบ้านนา จ.นครนายก ลดปัญหาวิกฤตน้ำ

เช้านี้ที่หมอชิต - กรีนรีพอร์ต ไปดูแผนการฟื้นฟู "คลองบ้านนา" จังหวัดนครนายก ที่เดิมทีมีการขุดบ่อทรายจำนวนมาก จนเกิดวิกฤต แต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ ติดตามกับคุณธนพัต กิตติบดีสกุล

"คลองบ้านนา" ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับน้ำจากเขาใหญ่ ไหลลงสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล ลงคลองบ้านนา มีปริมาณน้ำไหลผ่านไม่น้อยกว่า 120 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของความจุเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งในช่วงปี 2540 มีการขุดทรายเป็นจุด ๆ ตลอดแนวคลอง เพื่อนำไปถมสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบันของคลองบ้านนา พบเป็นแอ่งขนาดใหญ่มากกว่า 10 จุด

ก่อนหน้านี้เมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำผิวดินยุบตัว ชาวบ้านต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำฝาย เป็นช่วง ๆ เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ แต่ต่อมามีการสำรวจ และฟื้นฟูอย่างจริงจัง จนพบว่าแอ่งที่มีการขุดทรายไปขาย สามารถกักเก็บน้ำในลักษณะแก้มลิงไว้ใช้ได้ เพียงแต่ต้องสร้างฝายน้ำล้นเพิ่ม 3 จุด เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำ และช่วยเก็บน้ำช่วงน้ำหลากด้วย

การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เดิมทีใช้ระบบประปาบาดาล แต่ประสบปัญหาบ่อล่ม น้ำขาดหายหลายบ่อ คณะกรรมการจัดการน้ำชุมชน เสนอสร้างประปาน้ำผิวดิน ควบคู่ไปด้วยเพราะจากการสำรวจน้ำท่วมขังมีมากกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอกับ 13 หมู่บ้าน

ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอเพิ่มเติมว่า ควรจัดเป็นกลุ่มจัดการน้ำ เชื่อมต่อบ่อทราย และทำระบบผังน้ำให้มีความเหมาะสม

ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พลิกวิกฤตจากบ่อทรายเป็นโอกาสสร้างแก้มลิงได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันแก้มลิงบางจุด มีภูมิทัศน์ที่สวยงามยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแคมป์ปิ้งได้ ในอนาคตจะเป็นจุดสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกในทุ่งรังสิตได้ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark