ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

พบผู้เสียชีวิตรายแรก จากคลัสเตอร์ทองหล่อ

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่อง และมีผู้เสียชีวิตรายแรกจากคลัสเตอร์ทองหล่อแล้ว และยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่อง

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุ 1,500 คน เป็นวันที่ 3 วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,582 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจรักษาในโรงพยาบาล และจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร วันนี้พบเพิ่ม 312 คน ยอดรวมผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร 2,697 คน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม่ และชลบุรี ตามลำดับ และวันนี้ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครบทุกจังหวัดแล้ว

วันนี้การรายงานตัวเลขของทางการ ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ทาง สสจ.ตาก รายงานเมื่อช่วงสายวันนี้ว่า มีผู้เสียชีวิตจากคลัสเตอร์ทองหล่อแล้ว 1 คน เป็นชายอาชีพโปรแกรมเมอร์ มีประวัติอยู่ที่สถานบันเทิงคริสตัล ทองหล่อ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จากนั้นวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดชัยภูมิ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ก่อนจะเดินทางมาเยี่ยมภรรยาที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และได้ไปรับประทานอาหารในร้านต่าง ๆ ในตัวเมืองตาก

กระทั่งในวันที่ 4 เมษายน 2564 ผู้ป่วยมีอาการไอ คันคอ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว จึงเข้าตรวจเชื้อโควิด-19 ผลเป็นบวก เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลช่วงแรกอาการดีขึ้น แต่อาการกลับทรุดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน และน้ำหนักตัวมากถึง 140 กิโลกรัม

สำหรับการระบาดรอบนี้ มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อน มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 คน มี 13 จังหวัด, การระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้ติดเชื้อ 51-100 คน 6 จังหวัด, การระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้ติดเชื้อ 1-50 คน 29 จังหวัด, การระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้ติดเชื้อในครอบครัว 20 จังหวัด และผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 8 จังหวัด

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark