ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : ต้องถ่ายรูป

สะเก็ดข่าว 30 เมษายน 2564 - การฉีดวัคซีนที่ต้องมีของที่ระลึก ไปที่จังหวัดสระบุรี

ไปกันที่โรงพยาบาลแก่งคอย ไปชมการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดสระบุรี ขั้นตอนการลงทะเบียนซักประวัติ การตรวจร่างกาย วัดความดันก็เหมือนกับทั่ว ๆ ไป แต่ที่ดูแปลกตาก็ระหว่างทำการฉีดวัคซีนนั้น เจ้าหน้าที่จะขอให้ช่วยถ่ายภาพด้วย พอเห็นแล้วว่าถ่ายกันคนหลัง ๆ ก็ถ่ายกันหมดเลย

ถ่ายรูปแล้วแชร์อัปเดต 

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark