ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

แรงงานยื่น 7 ข้อ วอนรัฐช่วย สู้ภัยโควิด-19

เจาะประเด็นข่าว 7HD - 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ปีนี้มีมติร่วมกันงดจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ยังคงรวบรวมปัญหาพี่น้องแรงงาน ยื่นเสนอต่อรัฐบาล โดยหลัก ๆ ขอให้มีการช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19

โดยคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564 ได้ยื่นข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาล ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 7 ข้อ 16 ประเด็น ซึ่งบางข้อเป็นข้อเสนอที่มีการขับเคลื่อนมาทุกปี เช่น การปรับฐานเงินบำนาญ เริ่มต้นรับที่ 5,000 บาท เพิ่มสิทธิการรักษา ผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เหมือนมาตรา 33 เร่งรัดออกกฎหมายคุ้มครองส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรได้

ขณะที่ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ สรส. ได้รวบรวมข้อเสนอจากพี่น้องแรงงานทั่วประเทศ เรียกร้องข้อเสนอเร่งด่วน 10 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่ขอให้ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เช่น เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ เปิดโอกาสให้ผู้มีความพร้อมนำเข้าวัคซีนมาฉีดให้แก่แรงงาน ให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงแรงงานข้ามชาติ เข้าถึงการบริการการตรวจโรคอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เป็นต้น

ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พร้อมพิจารณาทุกข้อเสนอของฝ่ายแรงงาน

ขณะที่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เสอลดชั่วโมงทำงาน

ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำว่า รัฐบาลเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพร้อมจะเยียวยาแรงงาน รวมถึงขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม ลดค่าน้ำและค่าไฟ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และมาตรการอื่น ๆ เพื่อลดภาระให้พี่น้องแรงงานด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark