ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

สสจ.ภูเก็ตเตือนผู้โดยสาร 7 เที่ยวบิน มีความเสี่ยงสูง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เตือนผู้โดยสารเที่ยวบิน รวม 7 เที่ยวบิน ที่มีผู้ป่วยโดยสารไปด้วย ว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก สสจ.ภูเก็ต แจ้งผู้โดยสาร

สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3027 เดินทางวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 17.50-20.30 น. เส้นทาง ดอนเมือง-ภูเก็ต

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ401 เดินทางวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 11.05-13.10 น. เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต

สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD4110 เดินทางวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12.06-13.21 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

สายการบิน Thai Smile เที่ยวบิน W285 เดินทางวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 12.30-13.55 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ301 เดินทางวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.40-15.00 น. เส้นทาง ภูเก็ต-กรุงเทพฯ 

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ316 เดินทางวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 18.30-19.50 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

สายการบิน Vietjet เที่ยวบิน VZ308 เดินทางวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต

รวมทั้งหมด 7 เที่ยวบิน ตามวัน เวลา และหมายเลขที่ระบุไว้ ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเข้ากักตัวในสถานที่ที่ราชการกำหนด เนื่องจากมีผู้ป่วยเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว ทำให้ผู้ที่นั่งใกล้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ส่วนที่จังหวัดปัตตานี ออกประกาศของจังหวัด ประกาศงดออกจากเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ขณะที่บรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ได้มีเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้ตั้งด่านตรวจทุกจุดในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark