ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

นายกฯ สั่งทีม ศก.ประเมินผลประทบโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - นายกรัฐมนตรี สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากโควิดระลอกใหม่ เร่งเสนอมาตรการเยียวยา ต่อที่ประชุม ศบศ.เร็ว ๆ นี้

หลังรัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ล่าสุด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ทั้งกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เร่งกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชน รวมถึงวางแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ เตรียมความพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. ที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

โดยการพิจารณาครั้งนี้ ให้ดูทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม พร้อมประสานกับกระทรวงอื่น ๆ เพื่อเตรียมรองรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ รวมถึงค่าก๊าซ ซึ่งมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น จะพิจารณาอย่างรอบคอบ รัดกุม และรวดเร็ว เพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุด

ด้าน นายธนากร คุปตจิตต์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อภาคบริการใชช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ว่า มีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาทแล้ว ทั้งตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดารา ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี การจัดอีเวนต์ โรงแรม สถานบริการ และสถานบันเทิง เป็นต้น รวมถึงยังส่งผลกระทบถึงผู้ค้ารายย่อยริมถนน โดยหวังว่าสถานการณ์จะเริ่มฟื้นตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ หากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนด ทั้งนี้สิ่งที่กังวลคือการประกาศใช้มาตรการเกินควรและไม่รอบคอบในแต่ละพื้นที่ อาจส่งผลต่อรายได้ของประชาชนแต่ละครัวเรือน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark