ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสบทบทุน ราชวิถีโควิด-19

เจาะประเด็นข่าว 7HD - เชิญชวนท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ระลอกนี้ไปด้วยกัน โดยโรงพยาบาลราชวิถี เชิญร่วมบริจาค เข้ากองทุนราชวิถีสู้ Covid-19 ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย  ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี" เลขบัญชี 674-0-78192-3

เมื่อท่านบริจาคแล้ว ให้จัดส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังโรงพยาบาลที่ท่านบริจาค เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้  2 เท่า

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark