ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

หมอยง แนะปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่แดงเข้ม ควบคุมการระบาดไปสู่จังหวัดต่างๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ นอกจากระบาดอย่างวงกว้างโดยมีศูนน์กลางในพื้นที่ 6 จังหวัดสีแดงเข็มที่ทาง ศบค.ยกระดับควบคุมเข้มงวดสูงสุด โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษนี้ยังระบาดอย่างรวดเร็ว ติดเชื้อได้ง่าย อีกทั้งยังคร่าชีวิตได้ไวกว่าที่ผ่านมา
.
ด้วยความสำคัญดังกล่าว ทาง นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan โดยแนะให้พรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่แดงเข้ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในเกือบทุกประเทศการระบาดของโรคโควิด-19 จะเริ่มจากในเมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นแล้วจึงกระจายไปสู่ต่างจังหวัดและอำเภอ ส่วนหมู่บ้านจะกระทบทีหลังสุด ไม่ว่าจะเป็นในพม่า ในกัมพูชาและประเทศทางตะวันตก จะเป็นรูปแบบเดียวกันหมด
.
ในปัจจุบันทราบดีแล้วว่า (จากการศึกษาในอังกฤษ) การให้วัคซีน นอกจากลดความรุนแรงของโรคแล้วยังสามารถลดการแพร่กระจายของโรคลงได้กว่าเท่าตัว ในภาวะที่เกิดการระบาดในประเทศไทยที่เป็นอยู่ขณะนี้ สิ่งที่จะช่วยการระบาดของโรคคือการปูพรมฉีดวัคซีนให้ในจังหวัดสีแดงเข้มก่อนเพื่อควบคุมการระบาดให้ได้ รวมทั้งกระจายไปยังเมืองใหญ่ก่อน ส่วนเมืองเล็กหรือชนบทยังสามารถรอได้ เพราะจะมีผลกระทบท้ายสุด

การให้แบบหมู่มากจากเมืองออกไป ในทางปฏิบัติสามารถทำได้ง่ายกว่าและทำได้รวดเร็ว เพราะกลุ่มคนอยู่หนาแน่นและมีโรงพยาบาลที่รองรับหรือมีสถานบริการที่จะให้บริการเป็นจำนวนมาก เมื่อสามารถควบคุมโรคได้ การเก็บตกในการให้วัคซีนสามารถทำได้ง่ายกว่า

ในภาวะที่ไม่มีการระบาดของโรค การเลือกเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เป็นวิธีการที่ดี ประเทศไทยใหญ่กว่าอิสราเอลมาก ในอิสราเอลเองสามารถเลือกจากกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ก่อนได้ แต่สำหรับประเทศไทยถ้าให้แบบอิสราเอลในแต่ละวัน จะให้ได้จำนวนไม่มาก ดูเรื่องกันการกระตือรือร้นในการลงทะเบียน ไม่ได้มากและเร็วอย่างที่คิด
.
ในการให้กลุ่มแรก ถ้าเลือกเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง หรือมีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เป้าหมายในการฉีดวัคซีนในระยะแรกให้ได้วันละ 3-5 แสน ในทางปฏิบัติจะทำได้ยากพอสมควรหรืออาจจะทำพร้อมกัน ทั้งฉีดหมู่มากในเชิงรุกและรณรงค์ในกลุ่มเสี่ยงให้กลุ่มเสี่ยงมาฉีดให้มากที่สุด ที่เหลือเป้าหมายก็ให้ในวงกว้างในจังหวัดสีแดงเข้ม

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก Yong Poovorawanดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark