ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : คำถามลืมเจ็บ

สะเก็ดข่าว 12 พฤษภาคม 2564 - มีเรื่องของวัคซีนโควิด ไปชมคำถามที่ทำให้การฉีดวัคซีน ไม่น่ากลัว ไปที่จังหวัดยโสธร

ไปที่อาคารโอทอปสวนสาธารณะพญาแถน มีการนำบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเสี่ยงมาฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยขั้นตอนในการเตรียมพร้อมนั้นก็มีการปฏิบัติเหมือนทั่ว ๆ ไป แต่ที่ดูแปลกก็ขั้นตอนการฉีดนี่ล่ะ มีการหลอกล่อให้การฉีดดูไม่เจ็บ ไม่น่ากลัวด้วยคำถาม ส่วนจะเป็นการถามแบบไหนนั้น ไปฟัง แล้วคำตอบล่ะจะเป็นอย่างไร

พูดคุยกันเรื่องนี้ลืมเจ็บเลย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark