ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เตรียมกดเงิน โอนเข้าบัญชี 3 กลุ่ม เงินเข้า 10 มิถุนายน 2564 นี้ รับเงินช่วยเหลือเช่นเดิม


ในเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ มีรายงานว่า มีเงินเข้า 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเปราะบางเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ-เงินอุดหนุนเด็ก ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2564  โดยกรมบัญชีกลางจะมีเงินโอนให้ดังนี้

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ คือ
  อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท
  อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท
  อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท
  อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บาท

2.เบี้ยผู้พิการ 800 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ได้รับ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์
BUGABOONEWS


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark