ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ประกันสังคมไม่รับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19

 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากนายจ้างเท่านั้น

หลังจากทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ ไปแล้วนั้น ยังคงมีผู้ประกันตนเกิดความสงสัยว่า ทำไมตนถึงยังไม่ได้รับวัคซีนทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือบางรายก็เกิดข้อสงสัยว่า หากต้องการรับวัคซีนโควิด-19  ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถ Walk In ไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ได้หรือไม่

ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า ตามที่ สปส. ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 45 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยร่วมกับสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทาง  สปส. มีเป้าหมายการฉีดวันละ 50,000 คน ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและติดต่อเข้ามาจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ถึงกำหนดนัด ได้ walk in มาที่ศูนย์เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีน

โดยทาง สปส. ได้ชี้แจงว่า สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนฯ นั้น จะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่แจ้งความประสงค์กับนายจ้าง มีการบันทึกเข้าระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคม และมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการนัดหมายแล้วเท่านั้น โดยจะไม่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการนัดหมาย หรือ walk in มายังศูนย์ฯ

สำหรับ สปส. ได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกทั้งสิ้น 1 ล้านโดส จะใช้ฉีดให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เป็นลูกจ้างสถานประกอบการในเขตกรุงเทพ ซึ่ง สปส. ได้สำรวจความประสงค์ไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้แจ้งความประสงค์มามากเกินกว่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรร

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ลดความแออัด และให้ผู้ลงทะเบียนได้รับวัคซีนตามลำดับอย่างครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการแจ้งนัดวันและสถานที่ฉีดให้นายจ้างทราบ และจัดให้ลูกจ้างมาฉีดตามกำหนดนัดหมายเท่านั้น สปส. ระบุว่า หากได้รับจัดสรรวัคซีนล็อตที่สอง จะแจ้งให้ผู้ประกันตนที่นายจ้างลงทะเบียนไว้ในลำดับถัดไปมารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม พร้อมย้ำว่า จะไม่มีการเปิดให้ walk in เข้ารับการฉีดวัคซีน


BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark