ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ยอดเยี่ยม! โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศ งดเก็บค่าเทอม ช่วยผู้ปกครอง ช่วงโควิด


ข่าวดี  โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศ งดเก็บค่าเทอม ช่วยผู้ปกครอง ช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊กของ โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้โพสต์ประกาศ ระบุว่า งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งงดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ของนักเรียนห้องเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น (SMET Classroom) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

ทั้งนี้การงดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ หรือค่าใช้จ่ายด้านสื่อเทคโนโลยี สื่ออินเตอร์เน็ตของนักเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด


 

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark