ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดขั้นตอนจอง วัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนออนไลน์ 14 มิ.ย.นี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยขั้นตอนการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ให้ลงทะเบียนออนไลน์ 14 มิถุนายน 2564

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก "Nithi Mahanonda" เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ขั้นตอนการขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น)

1. องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
2.คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควต้าการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
3. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
4. องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง
5. องค์กรและหน่วยงาน อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด
6. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน สถานพยาบาลจะบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีนโดยใส่รหัสบัตรประชาชนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกันBUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark