ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

นนทบุรีเผยจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม 190,000 โดส

เจาะประเด็นข่าว 7HD - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เผยยอดสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์มรวม 190,000 โดส ใช้เสริมวัคซีนหลักลดความเหลื่อมล้ำพื้นที่เข้าไม่ถึงวัคซีน คาดวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกถึงไทย 21 มิถุนายนนี้

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยความคืบหน้าการสั่งจองวัคซีนซิโนฟาร์ม เบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรีทั้ง 44 แห่ง ต่างมีความต้องการสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม แต่ทางจังหวัดกำหนดแนวทางให้องค์กรขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด ให้เก็บเงินส่วนนี้ไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่น และให้องค์การที่มีขนาดใหญ่ มีงบประมาณมาก ซึ่งมีทั้งหมด 3 แห่ง คือเทศบาลนครปากเกร็ด, เทศบาลนครนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทำการสั่งซื้อวัคซีน ซึ่งสั่งซื้อไปแล้ว 190,000 โดส สำหรับฉีดให้กับประชาชน ประมาณ 95,000 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีระบุว่า วิธีนี้ไม่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ เพราะวัคซีนทุกยี่ห้อมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน โดยจังหวัดได้นำวัคซีนหลักที่รัฐบาลจัดสรรให้ ไปเติมเต็มให้พื้นที่ที่ขาดแคลนวัคซีน

ขณะที่ภาพรวมของหน่วยงานที่แสดงความประสงค์สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม นอกจากที่จังหวัดนนทบุรี ยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 500,000 โดส สภาอุตสาหกรรม 300,000 โดส และยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีก ที่ยังไม่ระบุจำนวนที่แน่ชัด

ด้วยความต้องการวัคซีนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่จะมาถึงในล็อตแรก ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเปิดช่องทางให้องค์กรและหน่วยงานที่ต้องการสั่งซื้อวัคซีน เข้าไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

จากนั้น คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ

เมื่อได้รับการอนุมัติ จะมีการส่งอีเมลแจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอิน เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงแจ้งวิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน

โดยหน่วยงานและองค์กร จะอัปโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

และขั้นตอนสุดท้าย ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ หรือเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน

ขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า วัคซีนล็อตแรกจะมาถึงไทยประมาณวันที่ 21 มิถุนายนนี้

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark