ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ประกันสังคม เลื่อนคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 คาดเริ่มฉีดใหม่ 28 มิ.ย.64 นี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 จากประกันสังคมไว้ก่อนหน้านี้นั้น วันนี้ทุกคนได้รับแจ้ง SMS ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปเป็นตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 เป็นต้นไป โดยในข้อความระบุว่า

ช่วง 10.00 น. วันนี้ (11 มิ.ย. 64) ผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 กับทางประกันสังคมไว้นั้น ได้รับ SMS แจ้งเตือนตรงกันว่า  “ท่านเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากการลงทะเบียน เพื่อความพร้อมของจุดบริการและความต่อเนื่องในการกระจายวัคซีน กระทรวงแรงงานจึงขอปิดปรับปรุงการให้บริการฉีดวัคซีนและจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย.64 โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงคิวการให้บริการ”

โดยรายละเอียดจากภาพข่าว คือ จุดฉีดวัคซีนศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ซึ่งได้นัดหมายไว้ในวันที่ 12 มิ.ย.64 เวลา 15.00-17.00 น. พร้อมกันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ทางเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเผยว่า “สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 โดยที่ผ่านมาได้บริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 2 แสนราย”

พร้อมกันนี้ข้อมูลจาก Ch7HD ระบุว่า นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส. ขอปิดปรับปรุงระบบบริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรการ 33 ทั้ง 45 จุด ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-27 มิ.ย. 2564 โดยจะเปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย. 2564 เพื่อให้การบริหารจัดการฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งในเรื่องความต่อเนื่องและสถานที่การให้บริการ โดย สปส.จะแจ้งให้นายจ้าง ฝ่ายบุคคล ของแต่ละสถานประกอบการทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบ และเมื่อใกล้วันนัดหมายจะมี SMS จากธนาคารกรุงไทย แจ้งนัดหมายวันเวลาสถานที่ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามลำดับอีกครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนในกรุงเทพฯ เป็น 28 มิ.ย.64

ขณะที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่าการเลื่อนฉีดวัคซีนของ สปส.ไม่ใช่ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอ แต่ข้อมูลจากบริษัทเอกชนมีความสับสน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark