ข่าวในหมวด สะเก็ดข่าว

สะเก็ดข่าว : เปิดเหนื่อย

สะเก็ดข่าว 11 มิถุนายน 2564 - ไปชมการเปิดงานที่ประธานอ่อนซ้อม ไปที่จังหวัดศรีสะเกษ

ไปที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เน้นกลุ่มคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค โดยมี คุณวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่เปิดการฉีดวัคซีน โดยจะใช้เข็มฉีดยายักษ์ แทงไปที่ลูปโป่ง ซึ่งความหมาย หมายถึง นำเข็มฉีดวัคซีน ฉีดเข้าใส่เชื้อโรคโควิด-19 แต่ท่าทางจะแทงลูกโป่งให้หมดท่าจะยาก

มองดูเหมือนจะเปิดง่าย ๆ แต่เหนื่อย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark