ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดีเดย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 25 มิ.ย.นี้

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมนำเข้าวัคซีนตัวเลือกจาก "ซิโนฟาร์ม" 20 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และดีเดย์ให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่รับการจัดสรรไป เริ่มฉีดได้พร้อมกัน 25 มิถุนายนนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาลที่จะมาขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม กับหน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขก่อนการขึ้นทะเบียน พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก จะเข้ามาวันที่ 20 มิถุนายนนี้ และจะใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพ 2 วัน ก่อนขนส่งไปยังหน่วยงาน และสถานพยาบาลต่าง ๆ ประมาณวันที่ 23-24 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะดีเดย์ให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการจัดสรรไป เริ่มฉีดได้ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ ตามความพร้อมของแต่ละแห่ง

สำหรับวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ล็อตแรกนี้ มีทั้งหมด 1 ล้านโดส ซึ่งจะเปิดให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับการจัดสรรวัคซีนได้ ผ่านเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 14 มิถุนายนนี้ ในราคาโดสละ 888 บาท และคาดว่าหลังจากวัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตแรกเข้ามาแล้ว จากนั้นอีก 10 วัน จะมีล็อต 2 ส่งมาอีก 1 ล้านโดส

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark