ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

เปิดแนวทาง คืน-ลด -ผ่อนค่าเทอม บรรเทาผลกระทบโควิด-19

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กระทรวงศึกษาธิการ เผยแนวปฏิบัติให้โรงเรียน คืนค่าเทอมผู้ปกครอง ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมมาแล้ว 2 รอบ กระทั่งล่าสุด มีมติให้เปิดเทอมวันที่ 14 มิถุนายนนี้ แต่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังยืดเยื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ศบค.จึงยังไม่อนุญาตให้โรงเรียนในพื้นที่สีแดงเข้มจัดการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ onsite

ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศให้โรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ คืนค่าเทอม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 

ด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือ สพป.ระบุว่า มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 37 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ เบื้องต้น นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนการศึกษารายหัวจากรัฐบาล แต่มีการเรียนการสอนและกิจกรรมบางส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่ต่างจากรัฐบาลจัดให้ ส่วนนี้โรงเรียนจะเรียกเก็บเพิ่มจากผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่างกัน

สพป.จึงให้แนวปฏิบัติกับโรงเรียนในสังกัด คือคืนเงินค่ากิจกรรมที่ไม่ได้จัด ลดค่ากิจกรรมบางรายการ และขยายระยะเวลาชำระค่าเทอม โดยให้แต่ละแห่งพิจารณาตามความเหมาะสม

ด้าน นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ระบุว่า แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง ไม่ต่างกัน คือ "คืน ลด ขยายเวลาชำระเงิน และช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ" ซึ่งขณะนี้หลายโรงเรียนก็เริ่มมีการทยอยคืนเงินให้กับผู้ปกครองแล้ว

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark