ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

นายกสภาการแพทย์แผนไทย ขอแก้ไขข้อกำหนดใช้ยาฟ้าทะลายโจร

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามสำหรับสารแอนโดรกราโฟไลด์ จากฟ้าทะลายโจร ที่เพิ่งขึ้นทะเบียนบัญชียาหลัก รักษาโรคโควิด-19 กำหนดปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยมีข้อเสนอให้ทบทวนเรื่องนี้

พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สภาการแพทย์แผนไทย ส่งหนังสือถึงประธานคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร และ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก้ไขใน 2 ประเด็น คือ เรื่องขนาดยาที่ระบุให้ใช้ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยมองว่า ยาผงฟ้าทะลายโจรถูกบรรจุในบัญชียาหลักและยาสามัญประจำบ้านอยู่แล้ว โดยระบุขนาด 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อรักษาอาการไข้ เจ็บคอ และท้องเสีย ก่อนจะถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งระบุปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่าโดยอ้างอิงการทดลอง จึงขอเสนอแก้ไขข้อความระบุเป็น "ไม่เกิน 180 มิลลิกรัมต่อวัน" และการใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น

ส่วนอีกประเด็น ที่มีการระบุให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถือเป็นการกีดกันแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรมานานกว่า 20-30 ปีแล้ว จึงขอให้ยกเลิกในส่วนนี้ด้วย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark